Joods monument

Ter nagedachtenis aan onze joodse gemeenteleden is er een monument geplaatst
op de Havendam in Oud-Beijerland.

Het is ontworpen door Mevr. Marga Vogel-Granada.

                   


              

Het is een een linkerhand - de hand die het dichtst bij het hart ligt -
met daarin een Davidster.
De hand beschermt de Davidster, die het symbool is van het joodse volk.
De hand symboliseert eveneens de vorige generatie, die haar bestaan doorgeeft
aan de nieuwe generatie.

Op het gedenkteken staat in het Nederlands en Hebreeuws de tekst:
"om te verbinden wiens hart is gebroken" (Jesaja 61 : 1) 
- het volk Israël leeft -

Op 29 oktober 1987 is het monument onthuld door mevr. E. van den Berg
Zij mocht WOII overleven in Dordrecht

             

Elk jaar wordt op 4 mei de joodse gemeenschap en de wegvoering van 
deze gemeenschap herdacht.

                 


Het monument is geadopteerd door de Oud-Beijerlandse schooljeugd.

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument op 29 oktober 1987 is er een lesbrief
voor het plaatselijke basisonderwijs gepubliceerd.

                   

De titel van de lesbrief is "Er woonden joden in Oud-Beijerland"en het is geschreven
door M.J.E.C. van Eyck.
In deze lesbrief wordt informatie gegeven over-
- de joodse godsdienst - joden in de Tweede Wereldoorlog - joden in Oud-Beijerland - 
- de Oud-Beijerlandse joden in de Tweede Wereldoorlog - het monument