Lotgevallen

Zoals op deze site is weergegeven zijn helaas de meeste joodse
gemeenteleden weggevoerd naar de vernietigingskampen, slechts enkelen is
het gelukt hieraan te ontkomen.
In het boek ¨Uit vervlogen dagen¨ van K.Siderius over de geschiedenis van dorp
en polder van Oud-Beijerland uitgegeven door NV V/H Hoogwerf Azn. is onder
het hoofdstuk Duitse bezetting een overzicht gegeven van dit trieste gebeuren. 
_______________________________________________________________

Op 11 augustus 1942 werden Hartog Koopman, Abraham Rood en Mozes Frenkel 
met hun gezinnen, alsmede de 17-jarige Henriette Boers naar Amsterdam getransporteerd. 
Op 17 oktober volgden Jakob van den Berg en z'n vrouw en op 29 oktober Mozes van 
Tijn met zijn zuster, Marcus Hamme met zijn gezin en Jetje van Leeuwen, al 
spoedig gevolgd door de nog overgebleven joden. 
Mevrouw Hamme is met haar twee kinderen de Hollandsche Schouwburg uitgelopen en
daarna ondergedoken. Hierdoor hebben alle drie, zoals  blijken zou, het er levend afgebracht.
David Boers met vrouw en zoon en Pienas Boers met vrouw en pleegkind waren op
24 oktober te Apeldoorn ondergedoken en  Elisabeth van den Berg te
Dordrechtin de Wijnstraat. Pienas werd met zijn gezin
slachtoffer  van verraad; de anderen voor zover ze ondergedoken waren,
zijn aan de moordlust van de bezetter ontkomen. 

Hieronder volgt de complete lijst van de Oudbeijerlandse Joden, met daarbij 
vermeld wat er van hen geworden is. 


Jakob van den Berg, 76 jaar                                                omgebracht te Auschwitz omstreeks 1 februari 1943 
Alida van den Berg-Kleerekoper 65 jaar                            omgebracht te Auschwitz omstreeks 1 februari 1943 
Dochter: Elisabeth, geb 1906                                              is ondergedoken geweest in Dordrecht en heeft het er levend afgebracht
David Boers, geb. 1889                                                      is ondergedoken geweest in Apeldoorn en heeft de oorlog overleefd
Bertha Catharina Boers-Haagens, geb. 1890                      is ondergedoken geweest in Apeldoorn en heeft de oorlog overleefd
Zoon: Sylvain, geb. 1920                                                   is ondergedoken in Apeldoorn en heeft de oorlog overleefd 
Dochter: Henriëtte Wilhelmina 17 jr                                   omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
Pienas Levie Boers 48 jr                                                     omgebracht in Sobibor op 16 juli 1943
Emilie Boers-Beer 37 jr                                                      omgebracht in Sobibor op 16 juli 1943
Neefje: Theodor M. Beer, 9 jaar ****                                omgebracht in Sobibor op 16 juli 1943
Hessel Frenkel, 59 jaar                                                       omgebracht in Auschwitz op 5 november 1942
Saartje Frenkel-Sanders, 57 jaar                                         omgebracht in Auschitz op 5 november 1942
Zoon: Mozes, 14 jaar                                                          omgebracht in Auschwitz op 5 november 1942
Dochter: Elizabeth, 12 jaar                                                  omgebracht in Auschwitz op 5 november 1942
Pleegdochter: Aaltje Mug, 16 jaar                                      omgebracht in Auschwitz op 5 november 1942
Zoon: Abraham, 22 jaar                                                     omgebracht in Auschwitz op 30 seotember 1942
Zoon: Wolf, 26 jaar                                                            omgebracht in Sobibor op 28 mei 1943
Marcus Hamme, 41 jaar                                                     omgebracht in Sobibor op 16 juli 1943
Keetje Hamme-Tromp, geb. 1905                                      is met haar kinderen de Hollandssche Schouwburg uitgelopen en                                                                                                          daarna ondergedoken
Dochter: Hanneke, geb. 1933                                             ondergedoken en de oorlog overleefd
Dochter: Aaltje, geb. 1936                                                  ondergedoken en de oorlog overleefd
Abraham den Hartog, 67 jaar                                             omgebracht in Auschwitz op 6 november 1942
Roosje den Hartog-van Tijn, 64 jaar                                  omgebracht in Auschwitz op 6 november 1942
Hartog Koopman, 53 jaar                                                  omgebracht in Sobibor op 9 juli 1943
Helena Koopman-Hamme, 52 jaar                                    omgebracht in Sobibor op 9 juli 1943
Dochter: Franciska, 23 jaar                                                omgebracht in Sobibor op 9 juli 1943
Dochter: Johanna Maria, 24 jaar                                        omgebracht in Sobibor op 9 juli 1943
Zoon: Meijer, 18 jaar                                                         omgebracht in Sobibor op 9 juli 1943
Abraham Rood, 47 jaar                                                     omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
Betje Rood-den Hartog, 50 jaar                                        omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
Zoon: Elias, 19 jaar                                                           omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
Dochter: Vrouwtje Sara, 16 jaar                                        omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
Mozes van Tijn, 68 jaar                                                     omgebracht in Auschwitz op 2 november 1942
Rijntje van Tijn, 73 jaar                                                     nimmer meer iets van gehoord
Jetje van Leeuwen, 80 jaar                                                nimmer meer iets van gehoord
Ernst Ullmann, geb. 1904                                                  is in 1939 vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht en in Oud-Beijerland
                                                                                        gekomen. Als enige van zijn gezin heeft hij de verschrikkingen van het
                                                                                        concentratiekamp overleefd. Is in 1946 naar Canada vertrokken.
Edith Ullman-Fleischmann 29 jr                                       omgebracht in Auschwitz op 8 oktober 1944 
Dochter: Ellen Wilhelmina 4 jr                                         omgebracht in Auschwitz op 8 oktober 1944                   
Zoon: Rolf Dirk (geb. in kamp Westerbork) 1 jaar           omgebracht in Auschwitz op 8 oktober 1944                                 

De plaatsen Sobibor en Oswiecim, dat door de Duitsers Auschwitz werd genoemd, liggen beiden in Polen. 
Van de 39 joodse inwoners van Oud-Beijerland zijn er 31 door de Duitsers in de concentratiekampen, 
waarschijnlijk door vergassing om het leven gebracht: 7 hebben er het levend afgebracht door onder 
te duiken en 1 heeft de verschrikking van Auschwitz overleefd. 
Gedurende de oorlogsjaren heeft, zonder dat iemand het wist, onder de valse naam Johannes 
Vermeulen, de jood Alfred Vas Diaz in Oud-Beijerland gewoond en gewerkt. Ook deze man, 
uit Dordrecht afkomstig, is de oorlog ongedeerd doorgekomen. 

****
Dhr. Beer (dus Tommy's vader, broer van mevr. E. Boers-Beer) was ontsnapt uit de gevangenis (gevangen genomen wegens Zionnistische activiteiten) en gevlucht naar Frankrijk. Als gevolg van de "Anschlusz" van Oostenrijk bij Duitsland vluchtte zijn vrouw met Tommy en zijn zusje Stella naar Nederland. Stella vond onderdak bij een - gegoede - familie (kunsthandelaar) in Arnhem en Tommy werd ondergebracht bij ziijn oom Pienas en tante Emilly.

Mevr. Beer ging naar Frankrijk en vond haar man terug in Parijs. Het lukte hen niet naar Nederland te gaan want inmiddels hadden
de Duitsers Parijs ingenomen, ze werden gevangen genomen en zijn in een kamp vermoord.