Home
   Page
 

Lotgevallen

Zoals op deze site is weergegeven zijn helaas de meeste joodse
gemeenteleden weggevoerd naar de vernietigingskampen, slechts enkelen is
het gelukt hieraan te ontkomen.
In het boek ¨Uit vervlogen dagen¨ van K.Siderius over de geschiedenis van dorp
en polder van Oud-Beijerland uitgegeven door NV V/H Hoogwerf Azn. is onder
het hoofstuk Duitse bezetting een overzicht gegeven van dit trieste gebeuren. 
____________________________________________________

Op 11 augustus 1942 werden Hartog Koopman, Abraham Rood en Mozes Frenkel 
met hun gezinnen, alsmede de 17-jarige Henriette Boers naar Amsterdam getransporteerd. 
Op 17 oktober volgden Jakob van den Berg en z'n vrouw en op 29 oktober Mozes van 
Tijn met zijn zuster, Marcus Hamme met zjn gezin en Jetje van Leeuwen, al 
spoedig gevolgd door de nog overgebleven joden. 
Mevrouw Hamme heeft zich hij een razzia te Amsterdam ziek gehouden en haar 
twee kinderen naar het Vondelpark gestuurd; hierdoor hebben alle drie, zoals 
blijken zou, het er levend afgebracht. David Boers met vrouw en zoon en Pienas 
Boers met vrouw en neefje waren op 24 oktober te Apeldoorn ondergedoken en 
Elisabeth van den Berg te Dordrechtin de Wijnstraat. Pienas werd met zijn gezin
slachtoffer  van verraad; de anderen voor zover ze ondergedoken waren,
zijn aan de moordlust van de bezetter ontkomen. 

Hieronder volgt de complete lijst van de Oudbeijerlandse Joden, met daarbij 
vermeld wat er van hen geworden is. 

Jakob van den Berg, 76 jaar                     
Alida van den Berg-Kleerekoper,
65 jaar        
Dochter: Elisabeth, geb. 1906

David Boers, geb. 1889    
Bertha Catharina Boers-Haagens, geb. 1890    
Zoon: Sylvain, geb. 1920                           
Dochter: Henriëtte Wilhelmina 17 jr       
Pienas Levie Boers 48 jr                           
Emilie Boers-Beer 37 jr                           
Neefje : Theodor M. Beer, 9 jaar **** 
Hessel Frenkel, 59 jaar
Saartje Frenkel-Sanders, 57 jaar
Zoon: Mozes, 14 jaar
Dochter: Elizabeth, 12 jaar
Pleegdochter: Aaltje Mug, 16 jaar
Zoon: Abraham, 22 jaar
Zoon: Wolf, 26 jaar
Marcus Hamme, 41 jaar 
Keetje Hamme-Tromp, geb. 1905
Dochter: Hanneke, geb. 1933
Dochter: Aaltje, geb. 1936
Abraham den Hartog, 67 jaar
Roosje den Hartog-van Tijn, 64 jaar
Hartog Koopman, 53 jaar
Helena Koopman-Hamme, 52 jaar 
Dochter: Franciska, 23 jaar 
Dochter: Johanna Maria, 24 jaar
Zoon: Meijer, 18 jaar
Abraham Rood, 47 jaar
Betje Rood-den Hartog, 50 jaar
Zoon: Elias, 19 jaar
Dochter: Vrouwtje Sara, 16 jaar
Mozes van Tijn, 68 jaar
Rijntje van Tijn, 73 jaar
Jetje van Leeuwen, 80 jaar
Ernst Ullmann, geb. 1904Edith Ullmann-Fleischmann 29 jr              Dochter: Ellen Wilhelmina 4 r                   
Zoon: Rolf Dirk (geb. in kamp Westerbork) 1 jaar                                 

omgebracht te Auschwitz omstreeks 1 februari 1943 
idem

is ondergedoken geweest te Dordrecht en heeft het er levend afgebracht
ondergedoken in Apeldoorn en de oorlog overleefd 
idem

idem
omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942 omgebracht in Sobibor op 16 juli 1943
idem
idem 
omgebracht in Auschwitz op 5 november 1942 
idem 
idem
idem
idem
omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
omgebracht in Sobibor op 28 mei 1943
omgebracht in Sobibor op 16 juli 1943
ondergedoken en de oorlog overleefd
idem
idem
omgebracht in Auschwitz op 6 november 1942
idem
omgebracht in Sobibor op 9 juli 1943
idem
idem
idem
idem
omgebracht in Auschwitz op 30 september 1942
idem
idem
idem
omgebracht in Auschwitz op 2 november 1942  
nimmer meer iets van gehoord
idem
is in 1939 vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht
en in Oud-Beijerland gekomen. Als enige van zijn gezin heeft hij de verschrikkingen van het concentratiekemp overleefd. Is in 1946 naar Canada vertrokken.
omgebracht in Auschwitz op 8 oktober 1944
idem
idem 

 

De plaatsen Sobibor en Oswiecim, dat door de Duitsers Auschwitz werd genoemd, liggen beiden in Polen. 
Van de 39 joodse inwoners van Oud-Beijerland zijn er 31 door de Duitsers in de concentratiekampen, 
waarschijnlijk door vergassing om het leven gebracht: 7 hebben er het leven afgebracht door onder 
te duiken en 1 heeft de verschrikking van Auschwitz overleefd. 
Gedurende de oorlogsjaren heeft, zonder dat iemand het wist, onder de valse naam Johannes 
Vermeulen, de jood Alfred Vas Diaz in Oud-Beijerland gewoond en gewerkt. Ook deze man, 
uit Dordrecht afkomstig, is de oorlog ongedeerd doorgekomen. 

****
Dhr. Beer (dus Tommy's vader, broer van mevr. E. Boers-Beer) was ontsnapt uit de gevangenis (gevangen genomen wegens Zionnistische activiteiten) en gevlucht naar Frankrijk. Als gevolg van de "Anschlusz" van Oostenrijk bij Duitsland vluchtte zijn vrouw met Tommy en zijn zusje Stella naar Nederland .Stella vond onderdak bij een - gegoede - familie (kunsthandelaar) in Arnhem en Tommy werd ondergebracht bij ziijn oom Pienas en tante Emilly.

Mevr. Beer ging naar Frankrijk en vond haar man terug in Parijs. Het lukte hen niet naar Nederland te gaan want inmiddels hadden de Duitsers Parijs ingenomen, ze werden gevangen genomen en zijn in een kamp vermoord.