Gemeente

In Nederland onderscheiden we twee groepen joden. Er is een Portugese groep, die uit Spanje en Portugal afkomstig is. Deze joden werden door Alva, na de verovering van Portugal, uit die landen verdreven. Zij vluchtten naar Antwerpen. Na de inneming van die stad door de Spanjaarden, gingen zij naar Amsterdam. Er is ook een Duits-Poolse groep, die na de vervolgingen in Frankfurt na 1741 moest verhuizen. Ook vertrokken veel joden uit Rusland en Polen door de pogroms of vervolgingen naar het westen .De joden uit Oud-Beijerland waren uit deze groep afkomstig. Zij stonden onder de Hoogduitse lsraelitische Hoofdcommissie in Amsterdam en behoorden tot het ressort Rotterdam. Het bewijs dat ze tot de Duits-Poolse groep behoorden, was gemakkelijk te leveren. Wil men meer lezen, klik dan op Herkomst onder Gemeente in de linker kolom.

Synagoge

Net als in elke synagoge in deze streken was in Oud-Beijerland de Heilige Boekenkast, ook wel Heilige Arke of Ark des Verbonds genaamd, tegen de oostmuur (dat is de richting van Jeruzalem) aangebracht. In Oud-Beijerland en ook in vele andere gemeenten noemde men deze kast het Heigel (afgeleid van het Hebreeuwse Heichal, dat tempel betekent). In deze kast werden de Thorarollen (ook Sifré Thora, meervoud van Sefer Thora, genoemd) bewaard. Wil men meer lezen, klik dan op Interieur onder Synagoge in de linker kolom.

Wegvoering

In 1940 moesten alle Joden in Oud-Beijerland zich melden bij het gemeentehuis en kregen daar in hun persoonsbewijs een stempel met "Jood" erin. In 1941 kregen zij de gele Jodenster, die op hun kleding genaaid moest worden. Hiermee mochten ze niet meer in openbare gelegeheden zoals cafeesé's, openbaar vervoer en bibliotheek komen. Wil men meer lezen, klik dan op Ooggetuige Wegvoering in de linker kolom onder Wegvoering

Slager Rood

Abraham Rood was een markant figuur, niet alleen in de joodse gemeenschap,maar ook in de Oud-Beijerlandse gemeenschap. Hij had een slagerij aan de Molendijk waar thans een visspeciaalzaak is gevestigd aan de Molendijk. Wil men meer lezen, klik dan op Slager Rood onder Slager Rood in de linker kolom.

Begraafplaats


Het bestaan van de joodse gemeenschap in Oud-Beijerland voor 1800 bleek, behalve uit enkele aantekeningen in een joods besnijdenisboek, ook uit de koop van een stuk grond aan de Ossenbil (nu Prinses Irenestraat) dat de joodse begraafplaats werd. In het Rechterlijk Archief van Oud-Beijerland vonden we nog de koopakte vermeld. Bastiaan Stougie verkocht op 25 maart 1790 aan Salomon Davids als gemachtigde van de joodse gemeente, de helft van een boomgaard ten oosten van de Langeweg voor 100 gulden. Op 8 mei 1807 kocht Barag Meijer voor de joodse gemeente nog een stuk tuin ten oosten daarvan voor 750 gulden, blijkbaar bedoeld als uitbreiding van de begraafplaats. Wil men meer lezen, klik dan op Begraafplaats onder Begraafplaats in de linker kolom.