VOORMALIGE SYNAGOGE WERD SCHOOLGEBOUW

   

Het bestuur van de stichting Christelijke Nijverheidsschool voor Meisjes in de
Hoeksche Waard kocht in 1948 van de Nederlands Israëlitische Gemeente in
Rotterdam het kerkgebouw, de school en het woonhuis, gelegen aan de
Kerkstraat 34, 36 en 38 voor de prijs van 7.200 gulden.
Van de synagoge gebruikte men enkele muren of gedeelten hiervan voor het
nieuwe schoolgebouw.
Het bijgebouw werd verbouwd en ingericht als strijk- en tekenlokaal.
Alles was klaar op 1 september 1949. De ingang is aan de Nobelstraat gekomen
in plaats van am de Kerkstraat.
Al spoedig bleek dat dit gebouw te klein was. Er moest tot uitbreiding worden
overgegaan. Daarvoor kocht men de woonhuizen aan de Kerkstraat 32, 40 en 42
en aan de Nobelstraat ae nummers 13, 15 en 17. In 1952 - 1953 is men zover,
dat het bijgebouw en de woningen konden worden afgebroken en de nieuwbouw
kon beginnen. In 1954 werd de nieuwe vleugel in gebruik genomen. In 1959
werden nog twee lokalen toegevoegd en in 1976 was de laatste verbouwing.
In 1985 werd het gebouw door fusie onderdeel van de Scholengemeenschap
voor Beroepsonderwijs Hoeksche Waard in Oud-Beijerland.

In 1994 werd het schoolgebouw afgebroken.