Naar
HomePage
 


Brieven van het gezin Rood uit kamp Westerbork

Zoals bekend werd de familie Rood vanuit Oud-Beijerland naar Rotterdam
(loods 24) vervoerd. Vervolgens vond er transport plaats van Rotterdam
naar het kamp Westerbork.
Vauit dit kamp heeft mevrouw Rood een brief geschreven naar de buren,
fam Langejan. Deze brief is geschreven met potlood waardoor het contrast
op sommige plaatsen met het papier zeer laag is.
Deze brief is via de toenmalige postkanalen naar Oud-Beijerland
getransporteerd en bezorgd.
Hieronder de voorzijde van de brief:

         

De achterzijde van de brief:

        

Ook schreef Vrouwke (de dochter van de familie Rood) een brief aan haar
vriendinnen: