Een overzicht van de stenen op de begraafplaats

overzichtsfoto_small.jpg detoegangtotdebegraafplaats_small.jpg desteenvanfroutjeroodgebmeijer_small.jpg desteenvanrebeccamoriscoreens_small.jpg
desteenmetdekan_small.jpg dekanindetail_small.jpg degrafsteenvaneenkoheenpriester_small.jpg dezegenendehanden_small.jpg
grafstenenkunnenooksierlijkzijn_small.jpg eendetailvandesteen_small.jpg sommigestenenzijnstevigverankerd_small.jpg eendoorkijkjelangsdestenen_small.jpg
eenvietalstenendichtbijhethek_small.jpg dekleinstesteenvandevier_small.jpg desteenmetdegebrokentak_small.jpg defraaigesmedester_small.jpg
dekrullenvandetoegangspoort_small.jpg erzijnookliggendestenenmeteenhekwerkeromheen_small.jpg tweestenenvandefamkoopmanmethekwerk_small.jpg desteenvanjacobrosenbergdelaatstbegraveneopdebegraafplaats_small.jpg

Terug naar Homepage