Er zijn ook liggende stenen met een hekwerk er om heen

erzijnookliggendestenenmeteenhekwerkeromheen.jpg